Przede wszystkim od działki - ale to już przerabialiśmy wcześniej.

Kolejny etap to znaleźć projektanta, który doradzi, jaki projekt zakupimy i wprowadzi w nim wszystkie wymyślone przez nas zmiany. Później już tylko mapy do celów projektowych, można je zamówić u geodety, czyli u nas.

Wszystkie inne formalności powinien wykonać za nas architekt - projektant.

Kolejny etap to rozpoczęcie budowy.

Aby rozpocząć roboty budowlane uprawniony geodeta musi wytyczyć budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Wytyczenie podstawowe budynku może polegać na wbiciu palików w narożach realizowanego domu. Jednak wbite paliki najczęściej ulegają zniszczeniu podczas wykonywania robót ziemnych. Po wykonaniu wykopu musimy ponownie prosić geodetę o dokładne wytyczenie ław fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym. Najczęściej podczas wytyczania ław geodeta wyznacza na budowie również punkty wysokościowe (tzw. repery robocze) niezbędne do określenia poziomu posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.

Geodeta musi dokonać potwierdzenia w dzienniku budowy wytyczenia budynku w terenie.