Sposoby są trzy:
• ktoś znajomy sprzedaje działkę, ale tego chyba nie bierzemy pod uwagę (chociaż niekoniecznie)
• agencja nieruchomości
• geodeta wykonując podział działki może za zgodą właściciela udostępnić chętnym jego kontakt

Szukasz ziemi pod budowę domu?

Wsiadasz w samochód i zaczynasz poszukiwanie. Im dalej od miasta, tym tańszą znajdziesz działkę. Jednak zasobność portfela, odległość i dojazd do miasta to nie jedyne kryteria, którymi powinieneś się kierować kupując ziemię.

Działka idealna

Istotne jest położenie i ukształtowanie działki. Najlepiej, jeśli jest lekko nachylona na południe i od tej strony odsłonięta. Dzięki temu postawiony na niej w przyszłości dom będzie cieplejszy.
Podstawowa sprawa to doprowadzenie wody, kanalizacji, prądu i gazu. Jeśli nie jest uzbrojona, warto się dowiedzieć czy da się doprowadzić media i ile może to kosztować. Zwykle lokalny geodeta ma kontakt z wykonawcami wszystkich tych branż działającymi na danym terenie, więc można się zwrócić o pomoc w tej sprawie do niego. Zanim zdecydujemy się na zakup, sprawdźmy także w księdze wieczystej jak wygląda dostęp do drogi. Powinien być swobodny, bo w innym przypadku będzie trzeba ustanowić tzw. służebność przejazdu przez cudzy teren.

Nie lekceważ sąsiedztwa

Wybierz się do działu geodezji w miejscowym starostwie. W nim dowiesz się, jaki jest numer księgi wieczystej działki, otrzymasz dane o jej właścicielu i poznasz jej granice. Trzeba koniecznie zapoznać się z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu będziesz np. wiedzieć, czy działka nie została ujęta w planach wykupu gruntów pod budowę autostrady. Jeśli gmina nie ma planu powinno się wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To wszystko też po to, by wiedzieć np. jaka zabudowa jest tam dopuszczalna. Dowiedz się również, czy ziemia, którą chcesz kupić nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Jeżeli tak jest możesz być zmuszony do dostosowania architektonicznego swojego domu do wymogów konserwatora zabytków.

Pod lupą w sądzie

Wybierz się do sądu i zajrzyj do księgi wieczystej nieruchomości. Czego się dowiesz?
I część to dokładny opis położenia działki, jej adresu, powierzchni oraz praw rzeczowych związanych z nieruchomością (np. służebności drogi koniecznej).
II część ujmuje dane właściciela.
III - ograniczone prawa rzeczowe, np. prawo pierwokupu, prawo przejazdu, dzierżawy. Ważne, aby w tej części nie znajdowały się żadne wpisy. Ich obecność ogranicza swobodę korzystania z działki przez właściciela. I wreszcie
IV część - jedna z ważniejszych, zawiera ewentualne wpisy zabezpieczające dług zaciągnięty przez właściciela nieruchomości.